Статьи

Глава III. Реєстрація іноземних громадян в Російській Федерації

 1. Стаття 20. Реєстрація іноземних громадян
 2. Стаття 21. Порядок реєстрації іноземних громадян
 3. Стаття 22. Реєстрація іноземних громадян, що мають дипломатичні привілеї та імунітети, і членів їх сімей
 4. Стаття 23. Документи, необхідні для реєстрації іноземного громадянина
 5. Стаття 24. Реєстрація іноземних громадян в готелі
 6. Стаття 25. Звільнення іноземних громадян від реєстрації

«<Попередня. | ЗМІСТ | Слід. »»

Стаття 20. Реєстрація іноземних громадян

Стаття 21. Порядок реєстрації іноземних громадян

Стаття 22. Реєстрація іноземних громадян, що мають дипломатичні привілеї та імунітети, і членів їх сімей

Стаття 23. Документи, необхідні для реєстрації іноземного громадянина

Стаття 24. Реєстрація іноземних громадян в готелі

Стаття 25. Звільнення іноземних громадян від реєстрації

Стаття 20. Реєстрація іноземних громадян

1. Іноземний громадянин, який в'їхав в Російську Федерацію, зобов'язаний зареєструватися протягом трьох робочих днів з дня прибуття в Російську Федерацію в порядку, передбаченому цим Законом та іншими федеральними законами.

2. Реєстрація дітей, які не досягли віку вісімнадцяти років і в'їхали в Російську Федерацію спільно з батьками або з одним з них, проводиться одночасно з реєстрацією батьків (одного з батьків).

Стаття 21. Порядок реєстрації іноземних громадян

1. Територіальний орган федерального органу виконавчої влади, що відає питаннями внутрішніх справ, проводить реєстрацію іноземних громадян, які в'їхали в Російську Федерацію, за винятком іноземних громадян, зазначених у статтях 22 і 25 цього Закону, на підставі документів, передбачених статтею 23 цього Закону.

2. Реєстрація іноземного громадянина, який в'їхав в Російську Федерацію, здійснюється за письмовою заявою цього громадянина, поданою особисто або через запрошуючу організацію в територіальний орган федерального органу виконавчої влади, що відає питаннями внутрішніх справ.

3. Реєстрація іноземного громадянина, який в'їхав в Російську Федерацію, проводиться за місцем його перебування в Російській Федерації.

У разі зміни місця перебування в Російській Федерації іноземний громадянин зобов'язаний зареєструватися протягом трьох робочих днів з дня прибуття на нове місце перебування.

4. Тимчасово проживають і постійно проживають в Російській Федерації іноземні громадяни зобов'язані щорічно проходити перереєстрацію в територіальному органі федерального органу виконавчої влади, що відає питаннями внутрішніх справ, за місцем свого проживання.

5. У разі сходу на берег іноземних громадян - моряків, які є членами екіпажів невійськових суден іноземних держав, і тимчасового перебування зазначених громадян на території порту Російської Федерації, відкритого для заходу невійськових суден іноземних держав, або портового міста протягом більше двадцяти чотирьох годин їх реєстрація виробляється на підставі паспорта моряка (посвідчення особи моряка) при наявності в зазначеному документі позначки органу прикордонного контролю про в'їзд в Російську Федерацію.

6. Реєстрація іноземного громадянина, який втратив в період тимчасового перебування в Російській Федерації документи, на підставі яких він в'їхав в Російську Федерацію, не проводиться. В цьому випадку іноземний громадянин зобов'язаний виїхати з Російської Федерації не пізніше ніж через десять днів з дня отримання ним тимчасового документа, виданого за його письмовою заявою про втрату документів.

Стаття 22. Реєстрація іноземних громадян, що мають дипломатичні привілеї та імунітети, і членів їх сімей

1. Федеральний орган виконавчої влади, що відає питаннями закордонних справ, проводить реєстрацію та перереєстрацію:

  1) глав дипломатичних представництв і глав консульських установ іноземних держав в Російській Федерації, співробітників дипломатичних представництв та працівників консульських установ іноземних держав в Російській Федерації, а також членів сімей та гостей зазначених осіб, якщо члени сімей або гості проживають в резиденціях названих осіб або на територіях таких представництв або установ;

  2) в'їхали в Російську Федерацію з робочим візитом і мають дипломатичні або службові паспорти посадових осіб міністерств закордонних справ іноземних держав і членів сімей зазначених осіб;

  3) в'їхали в Російську Федерацію з робочим візитом і користуються відповідно до міжнародного договору Російської Федерації дипломатичними привілеями та імунітетами посадових осіб міжнародних організацій, посадових осіб представництв зазначених організацій в Російській Федерації, посадових осіб міжнародних організацій, які мають штаб-квартири в Російській Федерації, а також членів сімей та гостей зазначених осіб, якщо члени сімей або гості проживають в резиденціях названих осіб або на територіях таких предста ництво.

2. Федеральний орган виконавчої влади, що відає питаннями закордонних справ, видає іноземним громадянам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, дипломатичні, службові або консульські карти. Порядок використання таких карток встановлюється Урядом Російської Федерації.

Стаття 23. Документи, необхідні для реєстрації іноземного громадянина

Реєстрація іноземного громадянина проводиться, якщо він пред'явив для реєстрації міграційну карту, що має позначку органу прикордонного контролю про в'їзд в Російську Федерацію, і документ, що засвідчує його особу.

Стаття 24. Реєстрація іноземних громадян в готелі

Адміністрація готелю чи іншої організації, яка надає готельні послуги, зобов'язана в день прибуття іноземного громадянина направляти до територіального органу федерального органу виконавчої влади, що відає питаннями внутрішніх справ, інформацію про дату приїзду і термін перебування іноземного громадянина в даній організації, а в день його вибуття - про датою виїзду для передачі зазначеної інформації в центральний банк даних, створений відповідно до статті 26 цього закону.

Стаття 25. Звільнення іноземних громадян від реєстрації

Реєстрації не підлягають:

  1) глави іноземних держав, глави урядів іноземних держав, члени парламентських та урядових делегацій, керівники міжнародних організацій, які в'їхали в Російську Федерацію за запрошеннями федеральних органів державної влади та органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, а також члени сімей зазначених осіб;

  2) іноземні громадяни, які в'їхали в Україну на строк не більше трьох днів, за винятком випадку, передбаченого статтею 24 цього Закону;

  3) іноземні громадяни - моряки, які є членами прибули в Російську Федерацію з офіційним або неофіційним візитом або з діловим заходом екіпажів військових кораблів, і члени екіпажів військових літальних апаратів іноземних держав;

  4) іноземні громадяни - моряки, які є членами екіпажів невійськових суден іноземних держав, в разі сходу на берег і тимчасового перебування на території порту Російської Федерації, відкритого для заходу невійськових суден іноземних держав, або портового міста або в разі виїзду на екскурсії в міські або сільські поселення на термін не більше двадцяти чотирьох годин;

  5) члени екіпажів повітряних суден цивільної авіації, бригад поїздів і бригад транспортних засобів, що беруть участь в міжнародному русі, при знаходженні в аеропортах або на станціях, зазначених у розкладах (графіках) руху зазначених транспортних засобів.

«<Попередня. | ЗМІСТ | Слід. »»